MyData服務簡介與操作平臺前準備事項

更新日期:109/10/20

1.MyData服務簡介(點擊圖片可放大)

MyData服務簡介

2.使用個人電腦(點擊圖片可放大)
MyData事前準備事項(網頁版)

3.使用行動裝置(點擊圖片可放大)
 

MyData事前準備事項(行動版)

相關資源

 

向上置頂